Download

Problems 4.19. Movement

Hallå utvecklare.

Jag har ett litet problem med 4,19 med inbyggd rörelse. När jag börjar nivån. Och tryck spela rörelsen fungerar inte bara på tangentbordet. Om jag flyttar musen fungerar rörelsen.

reinstall epic and 4.19 . In 4.18 it’s works

Edit : somebody told me this is like it’s sepose to be now in the editor :rolleyes:. Not a huge deal :slight_smile: