Architecture Real-time ( my first project )

hi !
it’s my first project in UE4. i trying to learn more how do i can change materials of the objects and change model in playtime. hope everyone help

Hi! chào bạn

  • Tác phẩm khá ổn, tuy nhiên việc rải vật liệu có vẻ chưa đúng cách, khi nướng sáng sinh ra các lỗi tường, đối tượng thư viện và đối tượng có vẻ bị xám màu.
  • Thay đổi vật liệu với đối tượng có trong bài hướng dẫn youtube của epic, bạn có thể xem và thấy trên đấy.

thank bạn đã góp ý mình chỉ mới làm việc với UE4 gần đây nên còn nhiều lỗi xảy ra với Lightmap và nướng sáng. Mình đang cố gắng nâng cao trình độ rất vui khi nhận được nhận xét của bạn.

Looks nice!

xin chào các bạn, mình muốn hoc UNREAL ENGINE 4. Không biết ở đâu dậy . Mong các bạn giúp đỡ chỉ cho biết trung tâm nào dậy , hay cá nhân nào dây. cảm ơn các ban.

Hoàng Sơn,

Dưới đây là email của mình:

sonnhoang2001@ahoo.com

Very nice!
Is the furniture set as movable mesh?

@sonnyhoang2001 tất cả các bài học cụ thể và chi tiết kiến thức hầu như có đầy đủ cũng như rất khoa học ở kênh youtube hoặc trong wiki của Epic, bạn không phải mất công tìm kiếm ở đâu cả vì gần như có thể tự học, cộng với cộng đồng của UE rất mạnh, chia sẽ tài liệu cực kỳ mở ít dấu kiến thức.

Hi everyone I am an architect from Turkey, this is my first message.

Great Project btw.

It’s looking good! Keep it up!

Nice work.

Thank you for your advice! I will do that.

yes some furniture set as movable mesh but mostly static mesh.

mình cũng là người mới bắt đầu với UE, mong được giao lưu với các bác để sớm lớn

hi all. i’m new member.UE is free or i need to have liscense?

UE4 is free*

There is a 5% royality for revenue over $3,000 a quater, but that does not apply to certain types of arch-vis work, including

Consulting fees or work-for-hire fees which are non-recoupable for services performed using the Licensed Technology (e.g., an architect-created walkthrough simulation or a contractor-developed in-house training simulator);

Revenue from a Product which solely relies on the Licensed Technology for production of non-interactive linear media (.e.g., broadcast or streamed video files, cartoons, or movies) and which is Distributed in a form that does not contain the Licensed Technology or, in order to deliver, rely on servers running the Licensed Technology;

Read more here: EULA - Unreal Engine