سلام من تازه دارم آنریل 4 یاد میگیرم و برای حرکت موس در بازی مشکل دارم چون موس تو بازی...